kondolenční listiny záznam posledního rozloučení

Kondolenční listiny jsou jeden z dokladů, které Vám zůstanou po obřadu doma jako součást rodinné historie. Jsou důležitým doplňkem parte, tedy toho, co vám po smutečním obřadu zůstane doma.

Umístěte je do obřadní síně a vyzvěte spolu s obřadníkem hosty, aby při odchodu ze síně zanechali na listinách podpis nebo vzkaz posledního rozloučení. Dříve nebo později se k nim pak budete moci vrátit.

Nepřejete-li si, aby Vám smuteční hosté kondolovali při obřadu a nechali Vás při rozloučení o samotě, věnujte jim prostor k vyjádření soustrasti v kondolenčních listinách. Dejte jim příležitost vepsat své pocity, věnovat slovo rozloučení nebo prostě Vám jen dát svým podpisem na vědomí, že byli v tuto významnou chvíli s Vámi.

spolupracujte s námi společně dokážeme více

Pomáháme zvýšit úroveň pohřebních služeb

Bavme se společně o tom, co je skutečně potřeba

Spojme své síly, nápady a možnosti

PARTEO ® je registrovanou ochrannou známkou.